Symboliepisodit

Symboliepisodissa kuolleen läheisen yhteydenotto kerrotaan välittyneen tietyn tapahtuman kautta. Tietty tapahtuma, episodi[i] tai asioiden kulku tulkitaan kuolleen aiheuttamaksi joko välittömästi tai välillisesti. Tapahtuma tai episodi voi myös symbolisesti merkitä kuolleen läsnäoloa. Symboliepisodissa jokin yksittäinen asia, yhteensattuma tai tapahtumaketju koetaan kuolleen aikaansaamaksi tai ainakin kuollut koetaan tapahtumaketjun alkuun sysääjäksi. Vaikka kokijan mukaan kuollut läheinen olisi aiheuttanut episodin konkreettisesti, symboliseksi kokemuksen tekee se, että itse tapahtuma on kuolleen läsnäolon tai yhteydenoton välikappaleena. Toisin sanoen kokija ei kohtaa kuollutta itseään, vaan tapahtuman, jonka kuollut on saanut aikaan.

Kokemus symboliepisodista sisältää yleensä aistielämyksen, kuulo- tai näköaistimuksen, jonka välityksellä tapahtuma tulee kokijan tietoisuuteen. Tästä esimerkkinä seuraava symboliepisodi:

Tässä kertomuksessa on kuvattu arkipäiväistä tapahtumaa. Kokijasta kaikki näytti olevan siten kuin kuuluikin olla. Oli kaunis päivä, joku näytti nauttivan kauniista päivästä pyörätuolissa liikkuen… kunnes kokija huomasi pyörätuolissa istuvan muistuttavan tuntemaansa kuollutta. Pian kuitenkaan pyörätuolissa istunutta miestä ei enää näkynyt. Silloin kokija oivalsi kyseessä olevan jonkinlaisen varoituksen ja hiljensi ajovauhtiaan – mutkan takana tiellä nukkui poron. Kokija tulkitsi kuolleen ilmaantumisen merkiksi olla varovainen ja tarkkaavainen, olisiko jotakin erityistä tapahtumassa.

Ajelimme mökillemme…minulla oli aika kova vauhti, kun tulimme yhden levähdyspaikan kohdalle. Näin selvästi, että pyörätuolissa istuen menee joku mies. Ajattelin, että hänkin nauttii kauniista päivästä, ja sen jälkeen huomasin että hän oli [kuolleen] näköinen. Yhtäkkiä hän hävisi. Katsoin taakseni eikä siellä näkynyt yhtä[än] autoakaan. Tajusin heti, että tämä oli merkki. Hiljensin vauhtia, edessä oli pieni mäki, ja mäen toisella puolella keskellä minun ajokaistaa nukkui poro. Varmasti olisi tullut kolari, jos hän [kuollut] ei olisi tullut paikalle.

Symboliepisodin tapahtumista ennen kokijalla on monesti ollut tarve saada kuolleelta vastaus mielessään olleeseen kysymykseen tai ongelmaan. Tällaista elämäntilanteesta aiheutunutta tarvetta tehdä jonkin asian suhteen valinta tai päästä ongelmassa ratkaisuun on symboliepisodien yhteydessä muita kokemustyyppejä useammin. Symboliepisodin välityksellä kuolleelta läheiseltä saatu viesti on ollut vastaus mieltä askarruttaneeseen kysymykseen tai ajankohtaiseen ongelmaan. Tällaisesta seuraava kertomus on oivallinen esimerkki:

Symboliepisodeihin liittyy tutkimuksessani muita kokemustyyppejä enemmän pohdintaa ja ihmettelyä, sillä hämmästyttävät tapahtumat ovat herättäneet monissa kokijoissa kysymyksiä. Useat kokijat ovatkin yhdistäneet symboliepisodin kuolleeseen vasta jälkeenpäin eikä kokemushetkellä; yleisimmin läsnäolokokemusten tapahtuessa kokijat yhdistävät kokemansa heti kuolleeseen.

Pian äidin kuoleman jälkeen sattui erikoinen kokemus. Istuin ompelemassa huoneessa, jossa televisio oli auki. Esitettiin ohjelmaa tilaisuudesta, jossa meedio välitti viestejä yleisölle. Siinä työn lomassa ajattelin itsekseni, että voi kun minäkin voisin saada jonkun sellaisen merkin, että äiti kuulee minua. Meedio puhui pitkään eräälle naiselle, mutta en niin seurannut puhetta, vaan keskityin työhöni. Yhtäkkiä huomioni siirtyi ompeluksesta hetkeen, jolloin meedio sanoi naiselle: ”Muista, että sinun äitisi sanoo sinulle, että hän on sinun kanssasi aina.” Samalla huomasin, että naisella, jolle viesti osoitettiin, oli korvissaan erikoiset, huomiota herättävän suuret, riippuvat korvakorut, jotka olivat perhosen muotoiset. Minulle tuli olo, että vaikka viesti oli tuolle yleisön naiselle, niin se oli myös viesti minulle. Koin viestin sanoman hyvin voimakkaasti, ja huomasin myös, etten tuota hetkeä aiemmin ollut kiinnittänyt huomiota kovakoruihin. Äidin sairauden aikana olimme päättäneet, että tarvitsemme jonkin toivon symbolin, joka ilahduttaisi ja auttaisi jaksamaan eteenpäin. Valitsimme perhosen. Sen jälkeen saimme ystäviltä paljon perhoskortteja yms. Se oli iloa tuova symboli. Tämä oli minulle hetki, jolloin ensimmäistä kertaa koin, että pois menneet voivat todella kuulla, vastata ja osoittaa, että he ovat lähellä ja kanssamme.


[i] Episodi on tarkoittaa tässä erityistä tapahtumaa tai tapahtumasarjaa, tavanomaisesta elämänkulusta poikkeavaa tapahtumaa. Kielitoimiston selitys: episodi välikohtaus, sivutapahtuma, -kohtaus, välivaihe.

markkusiltala.fi

hyvinvointiasurussa.fi

Hän oli siinä – kokemukset yhteydestä kuoleman jälkeen

Jälleenkohtaamisia – väitöskirja https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299976

Tulossa: Surudialogi – paluu yhteyteen

(C) MARKKU SILTALA
info@markkusiltala.fi
Y-tunnus: 2026952-5

(C) Markku Siltala