alasivu 3.5 yrityksille yläkuva1

SURUTERAPIAA – hyvinvointia surussa

Kun kuolema on koskettanut työntekijää ja/tai työyhteisöä, suruterapialla vahvistetaan työntekijän ja työyhteisön hyvinvointia ja toipumista surussa. Surudialogi on Markku Siltalan kehittämä keskustelumenetelmä; se on ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapian uudenlaista soveltamista suruun. Surudialogi on nopeaan interventioon liitetty intensiivinen useamman käynnin sarja kuolemantapauksen aiheuttamassa kriisissä.

Surudialogi – nopeampi paluu työhön

Surudialogi auttaa työntekijää surussa toipumisessa sekä edistää surevan työkyvyn palautumista. Surudialogista saa yksilöllisiä välineitä surun kanssa elämiseen arjessa ja työssä. Kuolema horjuttaa elämän perusteita; suru muuttaa ihmistä ja tuo hämmennystä, eikä työssäkään asiat suju niin kuin ennen. Surudialogissa surun aiheuttama muutos rakennetaan työntekijän voimavaraksi, joka mahdollistaa nopeamman paluu työhön.

Surudialogi – tukea surevalle ja työyhteisölle

Surudialogi täydentää työnantajan tarjoamia työterveyspalveluita silloin, kun kuolema aiheuttanut kriisin yksityiselämässä tai työpaikalla. Surudialogi tukee työntekijän ja koko työyhteisön hyvinvointia surussa. Se vahvistaa surevan työkyvyn palautumista kriisivaiheen jälkeen sekä mahdollistaa hänen paluunsa yksinolosta työyhteisöön vielä surevanakin. Suruterapian liittäminen psykoterapiana työterveyspalveluihin on työnantajan taholta kaunis osanotto ja arvokas lahja työntekijälle, jonka toivoo pian saavansa takaisin työyhteisöönsä.

Surudialogiin on erikseen liitettävissä myös koko työyhteisöä suruaikana tukeva keskustelutilaisuus, Surudialogi – hyvinvointia työyhteisölle.
Kysy lisää suoraan puhelimitse 040 590 0210/Markku Siltala.
Lisätietoa Surudialogista työnantajalle.

LUENNOT JA KESKUSTELUTILAISUUDET

Luentojen ja keskustelutilaisuuksien aiheina ovat Markku Siltalan erityisosaamisalueet: suru, kuolema ja kokemukset kuolleen läsnäolosta. Näistä teemoista hän on pitänyt räätälöityjä luentoja ja keskustelutilaisuuksia erilaisille yhteisöille ja yhdistyksille.

Myönteiset ja voimaannuttavat luennot tuovat uutta tutkimustietoa, ammatillisia näkökulmia ja menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille (mm. hoitohenkilöstö ja terapeutit) sekä surevien kanssa työskenteleville eri alojen ammattilaisille (mm. seurakuntien, hautaustoimen ja surujärjestöjen toimijat).

Räätälöidyt luennot ovat avanneet myös laajemmille kuulijakunnille uutta tietoa, myönteisiä näkökulmia ja työkaluja hyvinvointiin surussa (messut, seminaarit, konferenssit).

Hän oli siinä – kokemukset kuolleen läsnäolosta on uniikki aihe, joka on luennoilla herättänyt hämmästystä ja iloista keskustelua. Yhteyden kokemuksesta ja sen tuomasta lohdutuksesta ja myönteisistä vaikutuksista saa puhua. Hän oli siinä on aiheena on muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä isoille että pienille ryhmille.

Tyhy/Tyky/Työhyvinvointipäivä

Surusta ja kuolemasta työhyvinvointipäivässä?

Joskus eniten lohtua ja voimaa tuo menetysten ja surun merkityksen oivaltaminen – koskettaahan kuolema lähes kaikkia työssäkäyviä. Hyvinvointia surussa -luennolla tai workshopissa löytöretkeillään todellista iloa kohtaamalla suru, haetaan voimaa ja puhutaan harteille keveyttä. Työhyvinvointipäivät sopimuksen mukaan.
Kysy lisää suoraan puhelimitse 040 590 0210/Markku Siltala – suunnitellaan tilaisuutta yhdessä

KOULUTUKSET

Hän oli siinä – koulutus työyhteisölle.

Ammattiosaamisen laajentamiseksi niille, jotka työskentelevät lähellä kuolemaa ja surua. Koulutus tuo uutta tutkimustietoa hienovaraisista, vahvasti koetuista ja osin vaietuistakin kokemuksista kuolleen läsnäolosta.

Koulutus antaa työntekijälle monipuolista tietoa tunnistaa poikkeuksellinen kokemus kuolleen läsnäolokokemukseksi. Koulutuksessa käydään läpi erilaisia kokemustyypit ja niiden ominaispiirteet autenttisten kertomusten avulla. Koulutus antaa valmiuksia kohdata henkilö, joka kertoo saaneensa kuolleelta yhteydenoton sekä menetelmiä keskustella erityisistä kokemuksista silloinkin, kun ne eivät kuulu omaan kokemusmaailmaan tai maailmankuvaan.

Koulutus soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille (mm. hoitohenkilöstö ja terapeutit) sekä surevien kanssa työskenteleville eri alojen ammattilaisille (mm. seurakuntien, hautaustoimen ja surujärjestöjen toimijat sekä kriisi- ja palvelevan puhelimen työntekijät).

Ota yhteyttä yhteydenottokaavakkeella tai soita 040 590 0210/Markku Siltala, niin suunnitellaan yhdessä Hän oli siinä -koulutus (työ)yhteisöllesi sopivaksi.

(C) MARKKU SILTALA
markku@markkusiltala.fi
Y-tunnus: 2026952-5

(C) Markku Siltala