Lähetä kokemuskertomuksesi kaavakkeen yhteyteen

Jätä kokemuskertomus

  Valitse, mikä näistä kuvaa parhaiten kokemustasti, se oli:
  (.pdf, .doc ja .txt ovat hyväksyttyjä tiedostomuotoja)

  (C) MARKKU SILTALA
  markku@markkusiltala.fi
  Y-tunnus: 2026952-5

  (C) Markku Siltala