Lohduttavat Hän oli siinä -kortit suruun ja yhteyden kokemuksiin

Hän oli siinä -kortit on Sinulle joka surussa kaipaat Häntä, joka haluaisit vielä jatkaa vuorovaikutusta Hänen kanssaan. Hän oli siinä -kortit ovat myös Sinulle, joka toivot viestiä Häneltä tuonpuoleisesta sekä vahvistusta omille kokemuksillesi siitä, että Hän oli siinä.

Hän oli siinä -kortit kannustavat luottamaan omiin kokemuksiin kuolleen läsnäolosta.

Hän oli siinä-kortit luovat mahdollisuuksia kokemuksille kuolleen läsnäolosta. Eläessä alkanut yhteys läheiseen jatkuu kuolemankin jälkeen. Yhteyden side on siis olemassa eletyn elämän, ystävyyden ja rakkauden kautta. Hän oli siinä -kortit herkistävät aisteja, herättävät muistoja Hänestä sekä yhdessä koetuista hetkistä ja tapahtumista. Kortit palauttavat mieleen Hänet sellaisena kuin Hän on parhaimmillaan ollut.

Hän oli siinä -kortit avaavat sydäntä tuntemaan koettua yhteyttä, ystävyyttä ja rakkautta. Ne herkistävät mielikuvitusta sekä luovat ajan ja paikan mahdollisuudelle kokea yhteyttä Häneen.

Hän oli siinä -kortit avaavat surun vuoropuhelua henkilökohtaiselle surudialogille. Usein vuoropuhelu jatkuu omana sisäisenä keskusteluna – ja mielellään kuulisi, mitä Hän sanoisi, mitä Hän miettii ja kuinka Hän voi. Näin kortit luovat reittejä käydä dialogia Hänen kanssaan surun matkalla.

Hän oli siinä -kortit luovat maaperää lohduttaville jälleenkohtaamisille.

Tilaa Hän oli siinä -kortit yksinään tai yhdessä Hän oli siinä kirjan kanssa joulunajan erikoishintaan verkkokaupasta

www.markkusiltala.fi

www.hyvinvointiasurussa.fi

@hyvinvointiasurussa.fi

(C) MARKKU SILTALA
info@markkusiltala.fi
Y-tunnus: 2026952-5

(C) Markku Siltala